Krzysztof


O Krzysztof

Krzysztof jest współorganizatorem "Niewidzialnych Dzieci". Zajmuje się głównie techniczną stroną ich działalności. Tworzy i administruje stroną internetową. Bywa też nadwornym fotografem Niewidzialnych.