Partnerzy

Nasze działania nabierają rozmachu dzięki wsparciu finansowemu od naszych Sponsorów oraz nieocenionej pomocy merytorycznej i organizacyjnej naszych Partnerów. Przedstawiamy ich.Firma T-Mobile a dokładniej konkurs projektów w ramach wolontariatu pracowniczego umożliwiły start całego projektu i powstanie pierwszej strony […]

T-Mobile Polska S.A.Wsparcie dla energetycznego projektu „przekażmy swoją energię dalej” czyli warsztatów tworzenia rzeczy pięknych przeznaczonych na aukcję na rzecz […]

Fundacja innogy Polska
Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Autyzmem „Nie z tej bajki” W początkowym okresie pracy było naszym głównym i najważniejszym […]

„Nie z tej bajki”
Warszawski Ośrodek Kultury Ochoty pomógł nam zapewniając pomieszczenia i sprzęt audiowizualny podczas finisażu projektu T-Mobile. OKO od lat […]

Ośrodek Kultury Ochoty