Poznaj Wariata

Cykl felietonów przedstawiających zaskakujące i ciekawe pasje i zainteresowania dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.