Przez pasje do świata


Dobra Wola

 

Stowarzyszenie Dobra Wola OPP,  i Chorągiew Stołeczna ZHP
zapraszają do poznania projektu „Przez pasje do świata”

 

 

jeśli chcesz dołączyć lub pomóc napisz na: kontakt@niewidzialnedzieci.pl
lub przez formularz kontaktowy

Dlaczego?

  • Chcemy upowszechnić ideę włączania autystów w uczestnictwo w pasjach, hobby, we wspólne, aktywne spędzanie czasu.
    Jest to niedoceniana dziedzina, która może mieć ogromny wpływ na funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, ich jakość życia i rozwój.
  • Chcemy tworzyć miejsca przyjazne, rozumiejące specyfikę autystycznego spojrzenia na świat. Przestrzeni, gdzie, przy nie dużym wsparciu, osoby z autymem mogłyby uczestniczyć w zajęciach wraz z rówieśnikami.
  • Pamiętając o tym jak wiele jest teraz osób z szeroko rozumianego spectrum autyzmu, chcemy pokazać jak najlepiej komunikować się z nimi. Na zdjęcia dla dzieci i młodzieży coraz częściej przychodzą dzieci uważane za trudne lub niegrzeczne – chcemy pokazać, że wiele z nich ma po prostu inny odbiór rzeczywistości a zrozumienie go rozwiąże wiele przeszkód w komunikacji.

 

Partnerzy:

 

Dobra Wola

Cel i realizacja projektu

Celem projektu jest opracowanie metod i spopularyzowanie włączania autystów do zajęć sportowych, harcerskich lub innych pasji, czyli  do pełnowartościowego życia. Pokazanie nowych, pozytywnych kierunków rozwoju osób z autyzmem. Wypracowanie modelu pracy nad poszukiwaniem życiowej pasji.

Kluczowe dla osiągnięcia tego celu jest szkolenie kadry, która mogłaby takie zajęcia prowadzić.  Zapraszamy do działań 3 bardzo ważne dla osób z niepełnosprawnościami grupy ludzi: instruktorów sportowych, kadrę harcerską i wolontariuszy pracujących z dziećmi. Dzięki ich doświadczeniom będziemy mogli opracować system szkoleń i wspierania. Przez cały projekt będziemy zbierać informacje o tym, co jest najważniejsze dla nich, tak by skomponować kompendium wiedzy, bazując na doświadczeniach, a nie teorii.

Organizujemy w tym celu cykl zajęć dla każdej z uczestniczących grup. Od szkoleń wstępnych, zapoznania z autyzmem i opracowania metod komunikacji, poprzez krótkie weekendowe spotkania i zapoznawanie z różnymi formami aktywności, aż do kończącego i sprawdzającego w praktyce wypracowane metody obozu wakacyjnego.

Celem jest również nagłośnienie idei projektu i jego efektów oraz publikacje broszury wprowadzającej w temat autyzmu. Chcemy zarazić naszym pomysłem środowiska sportowców, harcerzy i rodzin osób z niepełnosprawnością — bo pasja to coś, co może łączyć całe rodziny, wspierać relacje między rodzeństwem być łącznikiem międzypokoleniowym. Chcemy też pokazać instruktorom, że praca z autystami ma wielki potencjał i daje dużo satysfakcji.

 Założenia

Przez pasje do świata to innowacyjny projekt dostrzegający, jak niezwykle ważne dla integracji społecznej osób niepełnosprawnych jest wspólne hobby i czas spędzany razem na realizowaniu pasji. To, często, niedoceniana dziedzina. Tymczasem harcerstwo, czy uprawianie sportu to świetna okazja do odnoszenia sukcesów, pokonywania słabości, ale przede wszystkim do nawiązywania znajomości i przyjaźni. Wspomaga w wielkim stopniu integrację ze społeczeństwem, a co za tym idzie, lepszy start w dorosłą przyszłość.

Osoby autystyczne mają duże kłopoty z nawiązywaniem i utrzymywaniem znajomości. Znamienne jest, że autyści, gdy rozmawiają, bardzo koncentrują się na ulubionym temacie. W relacjach międzyludzkich może być to kłopotliwe i irytujące, chyba że dotyczy wspólnej pasji — wtedy staje się naturalne, a nawet wskazane. Deficyt staje się atutem, a współistnienie w grupie rówieśniczej bardziej naturalne i satysfakcjonujące dla wszystkich.

Dodatkowo aktywność pozytywnie wpływa na cały organizm, psychikę i poczucie zadowolenia z życia. Dla osób z niepełnosprawnością to szczególnie ważne. Człowiek zadowolony z siebie i życia ma siłę i odwagę, by odnajdywać się w nowych sytuacjach, poszukiwać nowych możliwości, pokonywać wyzwania i uczyć się nowych rzeczy. Nabiera to niezwykłego znaczenia w dorosłym życiu, gdy kończy się szkoła i trzeba samemu wybierać drogi rozwoju. A w szczególności w poszukiwaniu, a potem utrzymaniu pracy.

W dzisiejszym świecie bardzo mało poświęca się energii temu, aby osoby z niepełnosprawnością pracowały i zarabiały. Kluczową sprawą jest znalezienie pracodawców gotowych na zatrudnianie niepełnosprawnych, znających ich potencjał, pozbawionych obaw i uprzedzeń wynikających z niewiedzy. Takie osoby najlepiej jest wychować od małego — wtedy są naturalnie oswojone ze spotykaną odmiennością. Dlatego idea integracji wśród dzieci i młodzieży jest w dłuższej perspektywie użyteczna i opłacalna.

Podjęcie pracy to jeden z najważniejszych kroków w dorosłym życiu. Zmienia podejście do świata, wspiera rozwój i daje poczucie przydatności dla społeczeństwa, bycia jego częścią. To wielki krok ku poczuciu własnej wartości i szczęśliwemu życiu. Niebagatelna jest też opłacalność dla gospodarki — osoba pracująca, choćby na część etatu, odprowadza podatki i składki, zamiast tylko pobierać zasiłki.

Odbiorcy

– W projekcie biorą udział całe rodziny z autystycznym dzieckiem.

Rodzeństwo osób z niepełnosprawnością to grupa, potrzebująca dużego wsparcia. W dzieciństwie ma zwykle znacznie mniej uwagi ze strony rodziców niż ich rówieśnicy.  Gdy dorastają, oczekuje się, że przejmą na siebie wspieranie autystycznego rodzeństwa, gdy rodzice nie będą już w stanie tego robić. To grupa, w którą inwestycja jest bardzo ważna — niepełnosprawny ze wsparciem rodziny ma szansę osiągnąć o wiele więcej, niż umieszczony w ośrodku opieki.

– Instruktorzy sportowi, Kadra harcerska, Wolontariusze.

Instruktorzy, harcerze i wolontariusze zostaną przeszkoleni z zakresu kontaktów z osobami autystycznymi i będą mieć możliwość weryfikacji swoich umiejętności w czasie zajęć z nimi. Otrzymają certyfikaty poświadczające szkolenie. Na bazie ich doświadczeń ze szkolenia i zajęć powstanie, dostępny dla wszystkich, przewodnik „Wstęp do komunikacji z autystą” w formatach pdf, mobi i epub. Efektem współpracy będzie też opracowanie metody szkolenia wprowadzającego do świata autystów i zachęcającego do pracy z nimi.

– Projekt jest też kierowany do całego społeczeństwa,

Poznając niepełnosprawnych, otwieramy się na odmienność. Stowarzyszenie Dobra Wola OPP od ponad 4 lat, co miesiąc, organizuje spotkania w cyklu – „Niewidzialne Dzieci”, które wprowadzają osoby autystyczne w świat zewnętrzny i pod hasłem „odmienność jest fajna” wspierają naturalną integrację przez wspólną zabawę. Szacuje się dziś, że co najmniej jedna osoba na sto ma autyzm (niektóre statystyki mówią już o jednej na 40). Doliczając do tego ich rodziny i środowisko, w jakim się wychowują, możemy śmiało uznać, że co najmniej 10% naszego społeczeństwa to grupa żywotnie zainteresowana taką innowacyjną metodą włączania.

Najważniejszym celem projektu jest opracowanie i popularyzowanie metod włączania we wspólne zainteresowania — do pełnowartościowego życia.  Projekt ma być początkiem długofalowych działań i zmian.

Współorganizatorzy

Stowarzyszenie Dobra Wola OPP wspólnie z Chorągwią Stołeczną ZHP i Kadrą  Szczepu 75 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Nieprzetartego Szlaku opracuje szkolenie i przewodnik „Wstęp do komunikacji z autystą”. Zorganizujemy cykl spotkań szkoleniowych. Na bieżąco będziemy zbierać informacje zwrotne od uczestników i na tej bazie powstanie poradnik wprowadzający.

Na zbiórki i gry harcerskie „Nieprzetartego Szlaku” oraz spotkania „Niewidzialnych Dzieci” w czasie roku szkolnego będziemy zapraszać wolontariuszy i instruktorów sportowych, aby mogli, wspierając organizatorów, poznać bliżej dzieci z niepełnosprawnościami.

Do projektu dołączyło także Stowarzyszenie Bakcyl Sport, które od 20 lat zaraża pasją sportu całe rodziny. Wspólnie zorganizujemy multi-sportowy wyjazd w sierpniu.
Dołączając rodziny z autyzmem do grupy innych uczestników, chcemy pokazać, że nasza obecność nie jest kłopotliwa, a nawet wzbogaca świat i daje pozytywne wzorce zdrowym dzieciom. Podobnie jak w projekcie „Niewidzialne Dzieci” chcemy w sposób naturalny łączyć dzieci, pokazując im to, co je łączy, a nie co dzieli. Dwa, tygodniowe turnusy będą dla instruktorów sportowych i wolontariuszy okazją do sprawdzenia się w działaniu. Wyjazd jest zaplanowany jako szkolenie z zakresu prowadzenia zajęć ruchowych dla osób ze spektrum autyzmu.

W czerwcu, wraz z Zespołem Pilota Chorągwi Stołecznej ZHP zorganizujemy wyjazd nad zalew zegrzyński, aby poznać żeglarstwo, a firma Decathlon wesprze nas sprzętem turystycznym. W czasie tego weekendu będą nam również towarzyszyć wolontariusze z Fundacji BGK.

  1. Koordynator działań:

Dorota Credo

Prywatnie matka trójki dzieci, w tym 16-letniego Oskara z autyzmem i upośledzeniem umysłowym.
Pomysłodawczyni i od ponad czterech lat  i koordynator projektu Niewidzialne Dzieci.  

Stowarzyszenie Dobra Wola OPP jest organizacją pozarządową działającą na rzecz osób upośledzonych umysłowo lub fizycznie od 2006 roku. Od 2007 roku ma status Organizacji Pożytku Publicznego (dobrawola.org.pl).

Każdego roku organizuje:
– miesięczne półkolonie dla dzieci z niepełnosprawnością,
– dwutygodniowy wyjazd na ferie zimowe,
– koncert charytatywny propagujący ideę wolontariatu „Wolpreza”,
 – imprezę sportową propagującą rolę ojcostwa „Tataspartakiada”,
– ekologiczne działania „Las Dobrej Woli”,
– comiesięczne spotkania włączające dla rodzin z autyzmem „Niewidzialne Dzieci”,
– wspólny wieczór Mikołajowy
– oraz szeroko rozumiany lobbing, zwracający uwagę zdrowej części społeczeństwa na obecność osób z niepełnosprawnością.

W zeszłym roku wystartował projekt Farmy Dobrej Woli, innowacyjnego, inteligentnego domu wsparcia dorosłych z niepełnosprawnością, w który włączyły się środowiska naukowe: cztery uczelnie PW, SGGW, UW, VISTULA i biznesu.

Prezesem i głównym inicjatorem jest Jacek Zalewski:
Prywatnie ojciec Kuby cierpiącego na stwardnienie guzowate.
Przewodniczący Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych na Mazowszu,
doradca Ministra Pracy i Polityki Społecznej w latach 2014-2016
Kawaler Orderu Uśmiechu.