Regulamin


Niniejszy regulamin dostępny jest również do pobrania w formie pliku pdf. Plik ten możecie Państwo otworzyć przy użyciu oprogramowania Adobe Reader dostępnego tu:
https://get.adobe.com/pl/reader/

Pobierz regulamin >>: Regulamin aukcji

REGULAMIN  AUKCJI  CHARYTATYWNEJ

realizowanej w ramach projektu „Przekażmy swoją energię dalej” na rzecz Zespołu Szkół Specjalnych Nr 92, ul. Szczęśliwiecka 45/47 w Warszawie. Dokładnie na wsparcie remontu sali gimnastycznej.

Zastrzeżenie prawne: przystąpienie do Aukcji, jest jednoznaczne z akceptacją bez zastrzeżeń
treści niniejszego dokumentu.

§ 1      
AUKCJA

 • 1. Organizatorem aukcji charytatywnej jest Zespół Szkół Specjalnych Nr 92, ul. Szczęśliwicka 45/47, 02-353 Warszawa.
 • 2. Aukcji kierowana jest do wszystkich chętnych wziąć w niej udział.
 • 3. Przedmiotem aukcji są wyroby plastyczne (mydła, świeczki, obrazy, wyroby z gliny) przeznaczone na licytację przez ich autorów oraz przekazane przedmioty przez ich właścicieli.
 • 4. Całkowity dochód uzyskany z aukcji  zostanie przekazany na rzecz remontu sali gimnastycznej w Zespole Szkół Specjalnych Nr 92 w Warszawie.
 • 5.  Moment zakończenia aukcji – data i godzina, podana osobno dla każdego przedmiotu aukcji, w której zatrzymywane jest przyjmowanie kolejnych ofert.

§ 2      
WARUNKI UCZESTNICTWA

 • 1. Uczestnikami aukcji mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają  pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki  organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym  imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 • 2. Aukcja ma charakter otwarty – podawane ceny są informacjami jawnymi, dostępnymi przez cały czas trwania licytacji.
 • 3. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać, destabilizować i uniemożliwiać przeprowadzenie niniejszej aukcji.
  W przypadku stwierdzenia  przez prowadzącego aukcję wyżej wymienionych działań, ma on prawo wyeliminować uczestnika z dalszej licytacji.
 • 4. Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest:
 • 1)    zgłoszenie udziału poprzez podanie swojej oferty cenowej -przebicia aukcji.
 • 2)   akceptacja niniejszego Regulaminu

§ 3
PRZEBIEG  AUKCJI

 • 1. Aukcja zostanie przeprowadzona na stronie internetowej www.niewidzialnedzieci.pl.
 • 2. Dla każdego towaru zostanie ustalona cena minimalna (wywoławcza), która umieszczona będzie na kartach licytacji.
 • 3. Uczestnicy zgłaszają swoje oferty cenową – przebicia poprzez wpisanie proponowanej kwoty w specjalnie przygotowanym miejscy przy danym przedmiocie.
 • 4. Cena przebicia oferowana przez uczestników jest jawna dla innych Uczestników aukcji.
 • 5. Kolejna deklarowana cena przebicia musi być wyższa od poprzedniej o min. 1zł.
 • 6. Pierwsza i każda następna oferta cenowa zgłoszona przez uczestnika aukcji  jest prawnie wiążąca i nie może być przez niego wycofana.
 • 7. Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji złoży ofertę korzystniejszą.
 • 8. Licytację wygrywa uczestnik, który do momentu zakończenia licytacji złożył najwyższą ofertę.
 • 9. W trosce uczestnika jest dopilnowanie, aby oferty przez niego składane nie były składane lekkomyślnie, omyłkowo lub też bez zapoznania się i rozumienia konsekwencji złożenia oferty zgodnie z niniejszym regulaminem i przepisami polskiego prawa.
 • 10. Zamknięcie aukcji następuje zgodnie z informacją podaną na stronie każdego przedmiotu  aukcji .
 • 11. Administrator aukcji może anulować ofertę złożoną przez uczestnika z tylko następujących powodów:
 • – brak kontaktu z uczestnikiem, na przykład z powodu podania fałszywych  danych,
 • – utraty wiarygodności przez uczestnika aukcji.
 • 12. Zwycięzca aukcji zobowiązany jest do wpłaty zadeklarowanej kwoty.
 • 13. Wpłaty należy dokonać bezpośrednio po zakończeniu licytacji − w walucie PLN na konto:
  Zespołu Szkół Specjalnych Nr 92, ul. Szczęśliwicka 45/47, 02-353 Warszawa
   na rachunek o numerze:
  82 1030 1508 0000 0005 5012 2065;
  Zawierając w tytule przelewu sformułowanie:
  „darowizna z aukcji (nazwa wylicytowanego przedmiotu i numer zamówienia)”.
 • 14. Wydanie przedmiotu licytacji zwycięzcy aukcji nastąpi bezpośrednio po wpłaceniu kwoty licytacji lub za okazaniem dowodu wpłaty (wpłaty należy dokonać w ciągu dwóch tygodni od wygrania aukcji).
 • 15. Odbiór wylicytowanego przedmiotu będzie możliwy w następujący sposób:
 • 1)      Odbiór osobisty – w Zespole Szkół Specjalnych nr 92 na ul. Szczęśliwickiej 45/47 w Warszawie  po uprzednim umówieniu się. Opcja bezpłatna.
 • 2)      Przesyłka pocztowa – Paczka przesłana za pomocą Poczty Polskiej S.A – koszt przesyłki 11zł.
 • 3)      Przesyłka kurierska – Paczka przesłana za pomocą firmy DHL – koszt przesyłki 16zł.

 

§4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 1. Przystąpienie do aukcji jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 • 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.niewidzialne-dzieci.pl
 • 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, a także zawieszenia organizacji aukcji z przyczyn technicznych.