Spotkanie 12 -ZOO


Marcowemu spotkaniu Niewidzialnych towarzyszyło prawdziwie wiosenne słońce. W jego ciepłych promieniach nasze dzieci z ogromnym zainteresowaniem oglądały zwierzęta w warszawskim ZOO.

To było jedno z dłuższych spotkań. Spacer po parku i ekspozycjach Ogrodu Zoologicznego zajmuje nadspodziewanie dużo czasu, zwłaszcza jeśli dzieci naprawdę chętnie i z dużym zaangażowaniem uczestniczą w przechadzce. Zwierzęta wywoływały prawdziwe emocje, zarówno te duże, na wybiegach, jak i te małe w terrariach i w motylarni.