Zwykłe zajęcia, niezwykła grupa – o relacji z autystą


Dzięki współpracy ze Stołecznymi Harcerzami z 23 lutego odbyły się warsztaty dla kadry harcerskiej, instruktorów sportowych i wolontariuszy o autystach. Spotkanie poprowadzili doświadczeni instruktorzy z integracyjnej Drużyny Nieprzetartego Szlaku .

To początek projektu „Przez pasje do świata”.

Spotkanie wprowadzające w tematykę autyzmu!

Oswajające i ośmielające.

Mało teorii, dużo praktyki.

Wielka ciekawość vs doświadczenie!

previous arrow
next arrow

To tylko wstęp do wprowadzenia,
ale mamy nadzieję, że pokonaliśmy pierwsze lody i teraz już pójdzie z górki…

(Ha, ha – typowy tekst budzący konsternację
u dużej części autystów. Teraz już wiecie!)

Wiecie też, że każdy autysta jest inny, choć mają trochę ze sobą wspólnego. Zaczęliście rozumieć i jak mówić zrozumiale do autysty.

To najważniejsze na początku – zacząć rozmowę! A teraz zapraszamy serdecznie. Zajrzyjcie do naszego kalendarza i napiszcie kiedy chcecie dołączyć. Można przyjść jako organizator, lub obserwator – zawsze jesteście mile widziani.

Dziękujemy Chorągwi Stołecznej za współpracę, harcerzom, instruktorom i wolontariuszom za przybycie i obiecujemy, że to nie jest ostatnie słowo!


O Dorota Credo

Dorota jest pomysłodawczynią i główną organizatorką akcji "Niewidzialne Dzieci". Wyszukuje miejsca spotkań, załatwia dotacje, gadżety i zniżki na wejście do wielu miejsc. Jest skarbnicą pomysłów. Czasem pełni rolę fotografa na spotkaniach - gdy może oderwać się od spraw organizacyjnych. Najczęściej ona zajmuje się obróbką zdjęć, które widzicie na naszej stronie. Prywatnie jest mamą autystycznego Oskara.